Europese aanbesteding planmatig reinigen kolken SDA gemeenten gegund aan vandervalk+degroot

Op 8 november is de opdracht voor het planmatig reinigen van kolken in de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze (SDA gemeenten) gegund aan vandervalk+degroot. Het gaat om een contract van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalig verlengen van twee jaar.

Het plan van aanpak van vandervalk+degroot voldeed volledig aan de gunningscriteria die door de opdrachtgevers waren opgesteld. Zo hechten de SDA gemeenten veel waarde aan duurzaamheid en houden ze rekening met CO2 reductie en het hergebruik van grondstoffen. Door onze certificaten en werkwijze kunnen wij aan deze wensen voldoen.
Daarnaast hebben we door onze jarenlange kennis over de drie gemeenten en de in het verleden uitgevoerde projecten inzicht in wat er speelt bij de opdrachtgever.

De kolken worden structureel twee maal per jaar gereinigd, in een voorjaars- en een najaarsronde. De hoeveelheden voor de komende vier jaar (2018 t/m 2021) zijn per gemeente verwoord in het bestek.

Op 14 november is het contract door de betrokkenen getekend.

gunning assen uitsnede

Gemeente Aa en Hunze: H. de Groot, afdelingshoofd Ruimte;
Gemeente Tynaarlo: J.H. Kuiper, hoofd gemeentewerken;
Gemeente Assen: E. Hingstman, teamleider infrabeheer;
Vandervalk+degroot: E. Wijnbergen, regio directeur.

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland België Vandervalk + degroot
Nederland België

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot