faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconVestigingen in Nederland en België favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rioleringsbeheer en rioolonderhoud door Vandervalk + degroot

Rioleringsbeheer en rioolonderhoud voor openbare ruimte

Denkt u er ook over na om al het beheer en onderhoud in de openbare ruimte of delen ervan uit te besteden aan een betrouwbare partner? Wilt u geen omkijken naar het beheer en onderhoud van uw complete bedrijfsterrein inclusief het rioolstelsel? Wilt u meer efficiency binnen vastgestelde beeld kwaliteitseisen en een hogere kwaliteit van het onderhoud? Dan is het uitbesteden van het rioleringsbeheer een goede optie en bent u bij ons aan het juiste adres.

Dankzij onze riolering kunnen we gezond en veilig leven. Daarom is het zo belangrijk dat we ze inspecteren en reinigen. Natuurlijk kent iedereen onze wagens. En het werk lijkt allemaal zo simpel. Maar, je moest eens weten wat er ondergronds gebeurt, wanneer een van de bedrijven van vandervalk+degroot aan het werk is. Check onze animatievideo!

Efficiënt rioleringsbeheer

Vandervalk+degroot verzorgt onder andere het complete rioleringsbeheer in de gemeente Haarlem. Samen met BAM zijn wij partner voor het totale beheer en onderhoud van de openbare ruimte waarbij vandervalk+degroot het domein riolering voor haar rekening neemt. Deze vernieuwende aanpak levert voor de gemeente een reductie op in het aantal onderhoudscontracten, een overzichtelijkere situatie, meer efficiency en een hogere kwaliteit en vanwege het prestatiecontract ligt verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij.

Dit betekent dat vandervalk+degroot/Bam binnen het vastgestelde taakstellend budget naar eigen inzicht kan bepalen wat nodig is om aan de contracteisen te voldoen. Middels audits wordt het kwaliteitsniveau van de te leveren producten, processen, het uitgevoerde onderhoud en de beschikbaarheid van de openbare ruimte getoetst.

De gemeente Hellevoetsluis is een van de eerste gemeenten waar het rioleringsbeheer middels een beste value procurement / prestatiecontract is aanbesteed. Bij een dergelijk contract is contact en communicatie tussen beide partijen van groot belang om zo het proces efficiënt en kwalitatief uit te kunnen voeren.

Rioleringsbeheer door vandervalk+degroot

Maar ook het rioleringsbeheer en onderhoud van bedrijfsterreinen is voor ons geen onbekend terrein. Zo zijn wij al jarenlang actief op de terreinen van Bavaria. Wij zijn bekend met de eisen uit de milieuvergunning, verzorgen tijdig de rioolinspecties, zorgen dat het riool zonder problemen doorloopt middels preventief onderhoud, voeren tijdig reparaties uit en maken het mogelijk dat u zich ongestoord met uw corebusiness bezig kunt houden.

Vandervalk+degroot is uw partner voor het beheer van uw riolering. Van onderzoek en advies tot rioolinspectie, rioolreiniging, rioolrenovatie en databeheer. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuws

17 maart 2020

Mededeling in verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus

Zondag 15 maart jl. heeft de Nederlandse regering maatregelen aangekondigd en genomen om de verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) te beperken. vandervalk+degroot stelt hiervoor voor de veiligheid en gezondheid van haar klanten, leveranciers en medewerkers de hoogste prioriteit. Wij proberen met de nodige maatregelen het risico op besmetting voor medewerkers en klanten tot een minimum te beperken en willen tevens door adequate acties de continuïteit van onze bedrijfsvoering waarborgen om u zo goed mogelijk van dienst te blijven zijn. Op onze diverse regiovestigingen hebben we teams samengesteld om samen met onze afdeling KMA de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden en waar nodig verdere actie te ondernemen.
Bij ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dienstverlening informeren wij u. Heeft u vragen, neem dan contact op met onze projectleiders en/of planners van uw regionale vestiging of via ons hoofdkantoor in Poeldijk.

Projecten

Vestigingen

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot

 

 

 

Specialist in duurzaam management op het gebied van
 

RIOLERINGSBEHEER

Informatie aanvragen

 

of ontdek ons hier
Van der Valk & de Groot

REINIGINGINSPECTIERENOVATIEINNOVATIE
Reiniging vandervalk+degrootinspectie vandervalk+degrootRenovatie vandervalk+degrootInnovatie vandervalk+degroot

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot

Van der Valk en De Groot
Vandervalk+degroot