faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint steeds meer aan belang. Hoe langer hoe meer bedrijven besteden aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de overheid gaat duurzaam inkopen, gemeenten letten op MVO bij aanbestedingen en ook steeds meer consumenten appreciëren dergelijke aanpak.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Vandervalk+degroot en MVO

Verantwoording nemen en afleggen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied is een onmisbaar onderdeel van MVO. Dat betekent het verstrekken van eerlijke informatie aan de belanghebbenden (stakeholders) over de mens-, dier- en milieuvriendelijkheidaspecten van het product of dienst en het gehele productie- of uitvoeringsproces. Vandervalk+degroot maakt zichtbaar hoe wij omgaan met zaken als rationeel waterverbruik, grondstofgebruik, recycling en transport. Ook geven we inzicht over hoe wij ons milieumanagementsysteem gebruiken in de richtlijnen en keurmerken voor de producten en diensten.

People

Veiligheid van onze medewerkers en hun werkomgeving staat voorop. Veiligheid is niet voor niets een zeer belangrijk thema binnen heel de vandervalk+degroot organisatie. Om dit in de dagelijkse praktijk te waarborgen is vandervalk+degroot VCA**-gecertificeerd. Daarnaast zijn onze medewerkers in het bezit van de certificaten Veilig werken in Riolen en gesloten ruimtes en Veilig werken langs de weg. Ergonomie, veiligheid en productiviteit gaan vaak hand in hand, daarom zoeken we voortdurend naar verbeteringen. De term Social Return On Investment (SROI) is een veelgebruikte term de afgelopen periode als het gaat om het verrichten van werkzaamheden of diensten in opdracht van overheidsinstellingen. Steeds vaker wordt de opdrachtnemer gevraagd een actieve bijdrage te leveren ten aanzien van het bieden of bevorderen van werkgelegenheid aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Planet

Vandervalk+degroot maakt werk van het op de juiste wijze afvoeren en verwerken van RKG slib en veegvuil. Wij kunnen in eigen beheer de volledige slibverwerking voor u verzorgen. Wij besteden continu aandacht aan het zoeken naar hergebruik van gereinigde stromen. Energieverbruik is al jaren een belangrijk thema in het gehele bedrijf, zeker in het kader van onze ISO-14001 systematiek. Om het energieverbruik en de CO2 uitstoot nog verder terug te kunnen dringen werkt vandervalk+degroot aan een steeds hoger ambitieniveau van de CO2–prestatieladder. Brandstofverbruik is binnen de organisatie de grootste beïnvloedbare factor. De afgelopen jaren zijn van alle voertuigen de snelheidsbegrenzers van 90 km/uur teruggebracht naar 85 km/uur. Dit heeft geleid tot een direct merkbaar effect in het brandstofverbruik. Vandervalk+degroot kijkt continu naar alternatieve brandstofsoorten.

Profit

Vandervalk+degroot kiest voor Rioolbeheer in de ruimste zin van het woord. Wij adviseren, reinigen, inspecteren en renoveren riolen en kunnen het gehele beheer en onderhoud en delen daarvan voor u uit handen nemen. Vandervalk+degroot kan een zeer breed scala aan activiteiten bieden op het gebied van riolering. Door deze diversiteit aan activiteiten vertrouwen wij erop dat niet alleen onze financiële positie gewaarborgd blijft maar ook die van onze opdrachtgevers.

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot