faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Terugdringen CO2-uitstoot

Vandervalk+degroot is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel om de impact van onze activiteiten hierop te minimaliseren. Niet voor niets zijn we al jarenlang ISO 14001 gecertificeerd en sinds 2013 actief om de CO2-uitstoot te reduceren op basis van het reductiesysteem CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 staan we daarmee op niveau 5.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te helpen bij het reduceren van CO2 en kosten. Het bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

We kijken naar onze directe uitstoot, veroorzaakt door bronnen binnen de organisatie (scope 1) en indirecte uitstoot (scope 2). In scope 3 nemen we ook de indirecte uitstoot mee dat ontstaat in de gehele levenscyclus van producten die we aanschaffen: van grondstof tot en met het einde van de levensduur.

Inzicht

Om inzicht te verkrijgen in ons energieverbruik berekenen we ieder halfjaar onze CO2-footprint. Hierbij kijken we onder andere naar de volgende emissiestromen in Nederland:

Reductiedoelstelling

Ieder halfjaar evalueren wij de voortgang aan de hand van de opgestelde CO2-footprint.

Daarnaast hebben wij voor het reduceren van CO2-uitstoot in de keten (scope 3) twee ketenanalyses opgesteld:

  1. Ketenanalyse banden: waarbij we ervoor zorgen dat de banden van de vloot vaker worden onderhouden en we zoveel als mogelijk de karkassen hergebruiken en laten vernieuwen. (loopvlakvernieuwing).
  2. Ketenanalyse accu’sgebruik van accu’s in inspectiebussen met grote capaciteit om stationaire draaiuren met de dieselmotor te beperken.

Reductiemaatregelen

Vandervalk+degroot heeft een plan van aanpak opgesteld met reductiemaatregelen:

Voorbeelden van enkele succesvolle en geplande reductiemaatregelen:

 

Participaties

Vertegenwoordigers van vandervalk+degroot nemen actief deel aan verschillende branche-initiatieven om zo met ketenpartners, branchegenoten en andere partijen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de branche milieuvriendelijker te maken.

Vandervalk+degroot is lid van de Stichting Positieve Impact en Stichting Waalwijk CO₂ vrij. Doel is samen kijken naar de mogelijkheden voor het reduceren van CO2-uitstoot.

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op www.skao.nl of
https://skao.nl/certificaathouders/599 

Documenten

Communicatiebericht 2023-1
Communicatiebericht 2023
CO2 beleid 2023

 

 

 

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot