faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

prestatieladder trede vdvdg

Kwaliteit als uitgangspunt

Werkzaamheden met een systeem van integrale kwaliteitszorg

Vandervalk+degroot hecht een groot belang aan veiligheid en milieu. Bovendien geven wij hoge prioriteit aan het voortdurend verbeteren van kwaliteit. Onze jarenlange praktijkervaring en goed opgeleide vakmensen vormen het solide fundament voor nieuwe prestaties. Aan alle werkzaamheden ligt een systeem van integrale kwaliteitszorg ten grondslag. Ons managementsysteem is cruciaal voor het realiseren van onze ambities. Het systeem bevat een combinatie van procedures, formulieren en beleidsdocumenten die we nodig hebben om de voor onszelf opgelegde standaarden te kunnen halen. De kwaliteit van onze dienstverlening dient te allen tijde goed te zijn. Ons beleid is dan ook gericht op het continue verbeteren van het kwaliteit managementsysteem. Niet alleen om aan onze klanten te kunnen voldoen, maar ook om de klanttevredenheid te verhogen.

Om de kwaliteit die wij nastreven te kunnen borden is een kwaliteitssysteem ontwikkeld en gecertificeerd volgens de richtlijnen van ISO-9001. Daarnaast hebben we aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van aanvullende kwaliteitsrichtlijnen voor het reinigen en inspecteren van riolen die verankerd zijn in de BRL’s K10014 en K10015.

Als eerste in Nederland is onze organisatie gecertificeerd voor de BRL K10020, een door Kiwa uitgegeven procescertificaat voor het ontstoppen, reinigen, inspecteren, adviseren, vervangen en repareren van niet-openbare riolen. Niet-openbare riolen zijn huisaansluitingen en inpandige leidingen, van onder andere huizen, kantoren, scholen en ziekenhuizen.

Alle bedrijven van de vandervalk+degroot groep zijn VCA** gecertificeerd. Ook zijn wij al jaren gecertificeerd voor ISO-14001, waarmee wij aantonen dat wij al jaren voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties en streven naar preventie van milieubelasting.

vandervalk+degroot is in het bezit van de volgende certificaten:

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

 

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot