faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Social Return On Investment (SROI)

Social Return on Investment bij vandervalk+degroot

De huidige economische crisis in combinatie met de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers voor invulling van SROI heeft ertoe geleid dat vandervalk+degroot een actieve bijdrage wil leveren aan de invulling hiervan, daar waar mogelijk. Dit houdt in dat binnen onze organisatie de mogelijkheden zijn bekeken en beoordeeld om een succesvolle invulling te kunnen geven aan SROI. Hierbij is duidelijk het standpunt ingenomen dat we moeten streven naar een langdurig dienstverband binnen de organisatie en minder naar het projectmatig (lees plichtmatig) inzetten van mensen voor de korte termijn. Het kunnen bieden van een langer dienstverband geniet hierbij duidelijk de voorkeur. Bij het projectmatig invullen van SROI bestaat het risico dat bij de kandidaat een bepaalde verwachting wordt gewekt waaraan niet voldaan wordt,  met (weer) een teleurstelling tot gevolg en dat is zeker niet onze doelstelling m.b.t. de invulling van SROI.

Wij bieden liever vijf succesvolle langdurige trajecten dan twintig kortstondige trajecten. Een andere doelstelling is om het aantal medewerkers dat via het traject SROI bij de organisatie binnenkomt te verhogen, zonder dat dit ten koste gaat van het huidige personeelsbestand. We moeten immers geen gat gaan graven om een ander te dichten. Op deze wijze trachten wij een succesvolle invulling te geven aan SROI en een zinvolle invulling te geven aan de krapte op de arbeidsmarkt, met name voor mensen met een achterstand hierop.

 

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot