faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Privacy Statement vandervalk+degroot

Vandervalk+degroot respecteert je privacy. Vandervalk+degroot spant zich dan ook naar alle redelijkheid in om de privacygevoelige informatie van onze (potentiële) klanten en de bezoekers van onze website vertrouwelijk te behandelen en deze te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacy statement is van toepassing op: klanten van vandervalk+degroot, potentiële klanten met wie vandervalk+degroot contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website van vandervalk+degroot, ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van vandervalk+degroot en alle andere personen die contact opnemen met vandervalk+degroot of van wie vandervalk+degroot persoonsgegevens verwerkt.

In dit Privacy Statement lichten wij graag toe voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken.

Persoonlijke informatie

Bij het aanvragen van documentatie of het invullen van het contactformulier op de website geef je ons uitdrukkelijke toestemming om de hierbij door jou verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Hierbij geef je tevens toestemming tot het toevoegen van jouw gegevens aan ons abonneebestand. Het abonneebestand is bedoeld om je te informeren over onze dienstverlening en over evenementen waar wij aan deelnemen. Ons abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Verder worden er persoonsgegevens verwerkt tijdens je bezoek aan onze website. Met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt, worden geregistreerd.

Bovendien worden er persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en de levering van onze producten.  Dit zijn in ieder geval je contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook bankgegevens (t.b.v. de facturering), en worden hierbij door ons verwerkt.

We verwerken je gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, werving en selectie, relatiebeheer, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en onlinediensten en ter verbetering van onze dienstverlening.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende verwerkingsgronden:

Vandervalk+degroot bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Bovendien zijn alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van, vandervalk+degroot verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Websitegebruik

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hiermee verkregen informatie kan worden overgebracht naar - en door Google opgeslagen op - servers buiten de Europese Economische Ruimte. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube en Twitter

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze (social media) platforms/tools zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie of soortgelijke technologieën om je internetgedrag te volgen. Vandervalk+degroot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Ook is vandervalk+degroot niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms. Je wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze andere (social media) platforms/tools (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt ons tevens schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door je af te melden via de link in de nieuwsbrief of dit te melden bij navolgend adres:

Vandervalk+degroot BV
ABC Westland 231
2685 ZH Poeldijk
Nederland

Vandervalk+degroot zal verzoeken binnen een maand behandelen en beantwoorden.

Wijzigingen

Vandervalk+degroot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vandervalk+degroot nodigt je uit het privacy statement regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zal vandervalk+degroot je hierop ook via onze website attent maken.

Contactgegevens

Heb jij vragen over dit privacy statement en/of wil je een vermeende schending van privacy melden? Neem dan contact op met de directie van vandervalk+degroot via info@valkdegroot.nl.

Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Juni 2018/Januari 2024

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot