faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Referenties

 

navigeren door de afbeeldingen kan met de pijltjes toetsen
Haarlem
Haarlem

Assetmanagement in Haarlem

Het rioleringsbeheer van de gemeente Haarlem is middels een domein dienstverleningsovereenkomst en een taakstellend budget geheel uitbesteed aan vandervalk+degroot. BAM is verantwoordelijk voor het domein Verhardingen, asfaltherstel en markering in de gemeente Haarlem. BAM en vandervalk+degroot werken hierbij nauw met elkaar samen.

Bij deze aanbesteding is de gunning verleend aan de hand van het plan van aanpak, dat is gebaseerd op assetmanagement. De gemeente behoudt hierbij te allen tijde de regierol en neemt de beleidsbeslissingen naar aanleiding van de gegeven strategische adviezen en rapportages. In die rapportages moet aangetoond worden dat aan de gestelde KPI’s van productie en aantal storingen wordt voldaan. Kortom een stelsel moet functioneren. Om hieraan te kunnen voldoen is kennis van het stelsel onontbeerlijk. Met deze kennis en de kwaliteitseisen van de gemeente wordt een flexibel plan gemaakt. Dit plan kan aangepast worden indien op basis van politieke keuzes aanpassingen in het budget worden doorgevoerd.

In dit project zijn wij de beheerder van het rioolsysteem en moeten we dus binnen de gestelde eisen van de overeenkomst zelf onze werkzaamheden initiëren, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren. Onze aanpak en werkwijze wordt regelmatig naar andere domeinhouders als voorbeeld gesteld. De gemeente Haarlem waardeerde onze samenwerking in een samenwerkingsmonitor met een 9,4!

Feiten en cijfers

  • Looptijd project: van 2015 t/m 2019 (mogelijke verlenging);
  • Samenwerking met BAM Infra;
  • 37.500 meter riool reinigen en inspecteren;
  • 73.000 meter drainage reinigen;
  • 200 peilbuizen 2-wekelijks inmeten;
  • 202 gemalen dagelijks beheren en storingen verhelpen;
  • 73.000 huisaansluitingen beheren en storingen verhelpen;
  • 44.000 kolken beheren op basis van zichtbalken m.b.t. vervuiling, verzakking en beschadiging;

Geconstateerde gebreken in de riolering binnen 6 maanden verhelpen.

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot