faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Assetmanagement: Werken in regie

Van zorgeloos uitvoeren tot volledige ontzorging

In de rioolbranche is een verschuiving bezig. Van zorgeloos uitvoeren tot volledige ontzorging. Nederland kent veel verschillende contractvormen, zoals de traditionele RAW bestekken, EMVI, BVP en UAV-Gc. Kern van al deze contracten is dat de opdrachtgever het beleid bepaalt en de regisseur blijft. De opdrachtgever zet de lijnen uit en geeft aan wat hij belangrijk vindt. Was dat bij een RAW bestek aan de hand van productie KPI’s, is dat bij een Assetmanagement bestek aan de hand van kwaliteits- en/of prestatie-eisen aan het rioleringsstelsel. Het is de keus van de opdrachtgever of hij zich in detail wil bemoeien met de uitvoering van de werkzaamheden. Of dat hij zich alleen bezig wil houden met de controle of het stelsel voldoet aan de eisen die op strategische beleidsniveau in de politieke omgeving besloten zijn.

Vroeger bevatte het GRP de reinigings- en inspectiefrequentie, bijvoorbeeld één keer in de 7 jaar reinigen en één keer in de 14 jaar reinigen en inspecteren. De rioolbeheerder van de gemeente bepaalde aan de hand van het GRP welke wijken wanneer onderhouden moesten worden. Dit werd een rigide plan waarbij ieder jaar of iedere 2 jaar een deel van het werk op de markt werd gebracht. De aannemer werkt op operationeel niveau en verantwoordt hierbij wat hij gedaan heeft. De werkzaamheden van de aannemer zijn in deze contracten primair gericht op het uitvoeren van werk en het oplossen van problemen tijdens de uitvoering.

BVP leidt tot meer efficiency

“We gaan steeds meer toe naar tactisch beheer en strategisch beheer. Bij een aantal contracten, aanbesteed middels Best Value Procurement wordt er beheerd op operationeel niveau en geven wij, de aannemer tactische adviezen. Focus ligt hierbij op slim plannen en combineren. Voordelen worden bereikt door efficiënter te werken, werkzaamheden te combineren en tijdig voor te bereiden. In Hellevoetsluis bijvoorbeeld heeft de gemeente ons richtlijnen en kaders gegeven waaraan het project moet voldoen. Wij voeren de werkzaamheden risico-gestuurd uit. Valt ons bijvoorbeeld op dat er minder vervuiling is dan geven wij het advies om alleen te doen wat nodig is. Hiermee wordt de stap naar effectiviteit gezet”, aldus Antoine Steentjes, technisch directeur vandervalk+degroot.

Assetmanagement bij vandervalk+degroot   Assetmanagement; strategieën bepalen

Assetmanagement in Haarlem

Bij de gemeente Haarlem gaat het nog een stap verder. Daar is het rioleringsbeheer middels een domein dienstverleningsovereenkomst en een taakstellend budget geheel uitbesteed. Bij deze aanbesteding is de gunning verleend aan de hand van het plan van aanpak, dat is gebaseerd op assetmanagement. De gemeente behoudt hierbij te allen tijde de regierol en neemt de beleidsbeslissingen naar aanleiding van de gegeven strategische adviezen en rapportages. In die rapportages moet aangetoond worden dat aan de gestelde KPI’s van productie en aantal storingen wordt voldaan. Kortom een stelsel moet functioneren. Om hieraan te kunnen voldoen is kennis van het stelsel onontbeerlijk. Met deze kennis en de kwaliteitseisen van de gemeente wordt een flexibel plan gemaakt. Dit plan kan aangepast worden indien op basis van politieke keuzes aanpassingen in het budget worden doorgevoerd.

 

vandervalk+degroot

Meer weten over assetmanagement?

Vraag hier uw informatie aan en
ontvang binnen 24 uur een reactie.

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot