faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

ATU metingen

Diepteligging inmeten met ATU metingen

Met het ATU systeem kunnen we de diepteligging en de eventueel aanwezige vervuilingsgraad van leidingen inmeten. Het systeem werkt in met water gevulde leidingen en is daarom ideaal om in te zetten bij leidingen die lastig kunnen worden leeg gemaakt, maar waarvan wel behoefte is aan informatie. Denk dan aan zinkers, duikers en transportriolen. In de laatste maanden is de elektronica en het meetprogramma van de Afzetting Traceer Unit (het ATU-systeem) vernieuwd. De ATU metingen zijn nu nog nauwkeuriger en het kalibreren en ijken van de sensoren is verbeterd.    

De uitkomsten van het ATU-systeem zijn zowel grafisch als in tabelvorm beschikbaar. Ook bij de diepteligging van gestuurde boringen, een techniek die veelvuldig wordt toegepast voor de aanleg van leidingtracé's, kan het ATU-systeem zijn diensten bewijzen. Het kan worden gebruikt tot een meetlengte van 1000 meter en een dieptebereik van 40 meter. Daarnaast is het bruikbaar voor zettingsregistratie zoals onder stortplaatsen en dijklichamen.

ATU metingen Inspectie ATU meting

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot