faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

DTS meting: opsporen foutaansluitingen regenwater riolen

Tijdens de aanleg van een gescheiden rioolstelsel of bij het maken van een nieuwe aansluiting op de hoofdriolering kan het voorkomen dat de buis op een verkeerd stelsel wordt aangesloten. foutaansluitingen op regenwaterriolen kunnen worden opgespoord door het registeren van temperatuurverschillen. De methode die vandervalk+degroot hiervoor gebruikt is Distributed Temperature Sensing (DTS meting).

De DTS-meting voor opsporen foutaansluiting riool

De DTS techniek werkt met een kabel voorzien van een glasvezelader. Door deze glasvezelader wordt vanuit een meetunit om de 30 seconde een puls laserlicht gestuurd. De kabel reflecteert dit licht. De mate waarin het laserlicht reflecteert is afhankelijk van de temperatuur van de kabel en dus de omgeving van de kabel. Door de afwijkingen in reflectie vast te leggen kan de locatie van de temperatuurverschillen, tot in tienden van graden Celsius, worden bepaald. Bij het DTS onderzoek richten wij een meetopstelling in bij de eindput van het regenwaterriool. Vanuit deze eindput wordt de meetkabel doorgevoerd in het te onderzoeken riool. De meetopstelling blijft vervolgens een week staan waarbij continu gemeten wordt.

DTS-meting voor opsporen foutaansluiting werkt best in leeg regenwater riool

De ervaringen tot nu toe hebben geleerd dat de resultaten van het onderzoek het best zijn wanneer er wordt gemeten in een leeg regenwater riool. Indien er normaliter sprake is van een gevuld stelsel zal het te onderzoeken deel afgesloten moeten worden. Dit is mogelijk met behulp van speciale afsluiters, waardoor in geval van regen wel lozingen mogelijk zijn, en middels een pomp met vlotter.

De resultaten van de DTS meting in het regenwater riool

De meetgegevens van de gehele periode (7 dagen lang, 2 metingen per minuut maakt 20.160 metingen per week) worden samengevoegd tot een grafiek. Uit de grafiek zijn de foutieve lozingen eenvoudig te herleiden. Als laatste dient de afstand van de foutieve lozingen op de grafiek (dit is geregistreerd over de meetkabel) herleid te worden naar de werkelijke geografische plaats. Hierbij worden de resultaten van de ijk lozingen (via rioolinspectie putten) gebruikt. Resultaat is dat de  de foutaansluitingen in het regenwater riool gemakkelijk kunnen worden getoond.

Meer informatie over het opsporen van foutaansluitingen in het regenwater riool

Wilt meer informatie over de toepassing van deze meettechniek of een op uw situatie toegespitst plan van aanpak? Neemt u dan direct contact met ons op.

 

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot