faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconMet 12 vestigingen in Nederland favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Rationeel Waterverbruik

Ons bedrijf is al geruime tijd bezig met het rationeel waterverbruik. Ons inziens is het onnodig om gezuiverd drinkwater te benutten om rioleringen of kolken te reinigen. De ingezette voertuigen van vandervalk+degroot zijn allen gebouwd om met oppervlaktewater te werken. Op al onze vestigingen beschikken wij over hemelwater opslag reservoirs die aangewend worden om onze wagens te voorzien van reinigingswater.

Kolkenzuiger

Wat betreft het kolkenzuigen is het zo dat de tank die aanwezig is om de vacuümpomp te laten werken en de hogedrukpomp gebruikt voor het reinigen van de kolken elke avond gevuld wordt met regenwater. Indien de wagen tijdens het werken over niet genoeg water blijkt te beschikken, kan hij steeds oppervlaktewater laden uit waterlopen. Indien het noodzakelijk is dat de kolken na de reiniging terug gevuld worden met water, dan gebruiken wij hiervoor speciaal uitgeruste kolkenzuigers. Deze kolkenzuigers kunnen op een eenvoudige manier het aanwezige decantatie-water gebruiken om de kolken terug te vullen.

Reinigingsset

Wat betreft het reinigen van rioleringen gebruiken wij al jaren oppervlaktewater om te reinigen. Daarom gebruiken wij bij het reinigen ook in 95% van de gevallen een aparte Hogedrukwagen met een watertank van 15.000 liter en een vacuümwagen met een slibtank van 15.000 liter. Het voordeel hiervan is dat er voldoende water geladen kan worden om een goede en rendabele reiniging uit te voeren. De stilstand naar water laden blijft beperkt.

Combi-wagen

Indien men een combiwagen inzet om rioleringen te reinigen is men beperkt naar watervolume dat vervoerd kan worden. De reden hiervoor is dat er steeds een keuze dient gemaakt te worden bij de bouw van een combi naar volume en gewicht. Het is belangrijk om voldoende grote tanks te hebben om slib en reinigingswater te transporteren. Er is echter een grote beperkende factor en dit is de as-belasting die wettelijk is toegelaten in België. Door de aanwezige pompen en materialen is het eigen gewicht van de combi-installatie zeer hoog en dient er steeds een compromis gemaakt te worden tussen de voorzieningen om slib en water te laden. Als men geen water kan laden op de plaats waar de reiniging uitgevoerd wordt is er een groot verlies aan tijd, daar er veelvuldig moet gereden worden om water te gaan laden. Bijkomend is er ook nog een probleem met het gewicht van de combiwagen daar bij de meeste van deze wagens, indien er slib en water wordt geladen, een overgewicht ontstaat.

Ons bedrijf beschikt reeds over verschillende vergunningen om oppervlaktewater te mogen laden. Het is echter niet eenvoudig om voor héél Vlaanderen deze vergunningen te bekomen. Er zijn nog steeds aanvragen lopende om in bepaalde streken oppervlaktewater te mogen gebruiken.  

 

Projecten

Vestigingen

Vestiging Nederland

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot