faviconSinds 1962 vooruitstrevend faviconVestigingen in Nederland en België favicon24/7 rioolontstoppingsdienst faviconEigen Research & Development

Terugdringen CO2-uitstoot

Vandervalk+degroot is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel om de impact van onze activiteiten hierop te minimaliseren. Niet voor niets zijn we al jarenlang ISO 14001 gecertificeerd en sinds 2013 actief om de CO2-uitstoot te reduceren op basis van het reductiesysteem CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 staan we daarmee op niveau 5.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te helpen bij het reduceren van CO2 en kosten. Het bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

We kijken naar onze directe uitstoot, veroorzaakt door bronnen binnen de organisatie (scope 1) en indirecte uitstoot (scope 2). In scope 3 nemen we ook de indirecte uitstoot mee dat ontstaat in de gehele levenscyclus van producten die we aanschaffen: van grondstof tot en met het einde van de levensduur.

Inzicht

Om inzicht te verkrijgen in ons energieverbruik berekenen we ieder halfjaar onze CO2-footprint. Hierbij kijken we onder andere naar de volgende emissiestromen in Nederland:

Reductiedoelstelling

Vandervalk+degroot wil in 2024 ten opzichte van 2020 8% minder CO2-uitstoten.

Deze reductie hebben wij gerelateerd aan de reis- en productie uren van onze vloot. Ieder halfjaar evalueren wij de voortgang aan de hand van de opgestelde CO2-footprint.

Daarnaast hebben wij bekeken of we reductie kunnen behalen in de keten (scope 3). Hiervoor hebben wij twee ketenanalyses opgesteld:

  1. Ketenanalyse banden: waarbij we ervoor zorgen dat de banden van de vloot vaker worden onderhouden en we zoveel als mogelijk de karkassen hergebruiken en laten vernieuwen.
  2. Ketenanalyse accu’s: gebruik van energiezuinigere lithium-ijzer-fosfaat-accu’s in de inspectiebussen in plaats van gel-accu’s.

Reductiemaatregelen

Vandervalk+degroot heeft een plan van aanpak opgesteld met reductiemaatregelen. Deze worden minimaal elk halfjaar gecommuniceerd aan de medewerkers. Tevens maken wij elk halfjaar een voortgangsrapportage met de status van deze maatregelen.

Een voorbeeld van enkele succesvolle en geplande reductiemaatregelen:

 

Participaties

Vertegenwoordigers van vandervalk+degroot nemen actief deel aan verschillende branche-initiatieven om zo met ketenpartners, branchegenoten en andere partijen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de branche milieuvriendelijker te maken.

Vandervalk+degroot is lid van de Stichting Nederland CO2 Neutraal en Vereniging Afvalbedrijven. Doel is samen kijken naar de mogelijkheden voor het reduceren van het brandstofverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op www.skao.nl of
https://skao.nl/certificaathouders/599 

Documenten

Communicatiebericht 2022-1
Communicatiebericht 2022
CO2-beleid 2022

Projecten

Vestigingen

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
Social Media VanderValk+DeGroot
google translate

Project Hellevoetsluis

Project Bladel

Project Esholt Draincare

Project Antwerpen

Project Haarlem

Project Middelburg

Privacy Statement   Sitemap

Belangrijkste Diensten

Vandervalk+deGroot